Όροι Χρήσης

 

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΝΟΝ ΑΥΓΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΝΟΝ ΑΥΓΟΝ» (εφεξής η  «Εταιρία»), η οποία εδρεύει στον Δήμο Ωρωπίων και συγκεκριμένα στο Πολυδένδρι Αττικής, επί του 3ου χλμ. Πολυδενδρίου-Καπανδριτίου με Τ.Κ. 19014, με Α.Φ.Μ. 801124623-ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, αριθμό Γ.ΕΜ.Η.: 14966320100, τηλ: 22950 22882 και e-mail: eshop@avgoulakia.gr , στην οποία ανήκει ο διαδικτυακός τόπος www.avgoulakia.gr (εφεξής ο  «διαδικτυακός τόπος», ή ο «ιστότοπος», το «Ηλεκτρονικό κατάστημα», η «ΑΓΝΟΝ ΑΥΓΟΝ», τα «ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ», «εμείς», «εμάς», «μας») και τον οποίον νομίμως διαχειρίζεται,  σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας, δεσμεύεται έναντι των χρηστών για την ορθή τήρηση και λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας της με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη σύννομη παροχή των υπηρεσιών της προς εσάς.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Διαδικτυακού τόπου, οι οποίοι περιλαμβάνουν ως αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο σύνολο τους  Γενικούς Όρους Αγοράς, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies  (εφεξής οι «Όροι Χρήσης» ή «Γενικοί Όροι» ή «Όροι»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εσείς υπό οποιαδήποτε ιδιότητά σας, ήτοι αυτή του πλοηγού/επισκέπτη, χρήστη των Υπηρεσιών, καταναλωτή – αγοραστή, (εφεξής ο «Χρήστης», o «Καταναλωτής», «εσείς», «εσάς», «σας») περιηγείστε στον Διαδικτυακό μας τόπο, κάνετε χρήση του περιεχομένου του και των Υπηρεσιών του (πχ Δημιουργία Λογαριασμού, Newsletters), ή/και συναλλάσσεστε στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα διενεργώντας αγορές και οι οποίοι διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτετε με την ΑΓΝΟΝ ΑΥΓΟΝ για την αγορά προϊόντων από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου από τον χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον Διαδικτυακό τόπο (εφεξής χάριν συντομίας «οι Όροι Χρήσης»). Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Διαδικτυακού τόπου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης. Η Εταιρεία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο χρήστης. Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η χρήση των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

 

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), ο Διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που ανήκουν στην εταιρεία ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται στον Διαδικτυακό τόπο ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων, τα οποία άπαντα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου για κανέναν σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν σας χορηγηθεί εγγράφως η συναίνεσή μας.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση του περιεχομένου μας στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο.

Με τους παρόντες Γενικούς Όρους σας παραχωρούμε περιορισμένη και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του παρόντος Ιστότοπου, αλλά όχι άδεια λήψης του περιεχομένου και του κώδικά του στο σύνολό του ή εν μέρει, παρά μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια μας. Η άδεια αυτή δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση του παρόντος Ιστότοπου ή του περιεχομένου του, συλλογή και χρήση των καταλόγων μας, των προϊόντων, της εμπορικής μας πολιτικής (εκπτώσεις-κουπόνια κτλ), εξόρυξη δεδομένων κ.α. Έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τα ανωτέρω μόνο για προσωπική σας χρήση.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε linking & Framing του Ιστοτόπου μας χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Εταιρείας μας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος  χωρίς τη ρητή γραπτή μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρηθεί παύει να ισχύει. Το αυτό ισχύει και για τυχόν χρήση των λογοτύπων και εμπορικών σημάτων της Εταιρείας μας.

 

 

Ευθύνη χρήστη

Η χρήση του Διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση αυτού και σε σχέση με αυτόν, και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία ή/και τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα  για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό,  δυσφημιστικό, ανήθικο,  χυδαίο,  άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψή σας (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας, των Συνεργατών της ή/και των άλλων χρηστών /καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/καταναλωτών του παρόντος Ιστότοπου/Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Επιπλέον απαγορεύεται: (α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Ιστότοπου και για τα οποία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσετε, (β) Η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά μας προϊόντα, (γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα που χορηγούνται στην Εταιρεία μας από τους χρήστες, (δ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του Ιστότοπου.

 

Σύνδεσμοι διαδικτυακών τόπων τρίτων και περιεχόμενο

Ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή/και να παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων, "δεσμών", hyperlinks ή/και διαφημιστικών banners, κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών και η χρήση αυτών των συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη του διαδικτυακού τόπου ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει αλλά και ουδεμία σύνδεση έχει η Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα ή/και ακρίβεια ή ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων διαδικτυακών τόπων που διασυνδέονται με τον Διαδικτυακό τόπο μέσω τέτοιων συνδέσμων, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων ο Διαδικτυακός τόπος και άλλοι διαδικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή του χρήστη. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

 

Εγκυρότητα ιστοσελίδας - Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο να χαρακτηρίζονται, κατά το δυνατόν, από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το ο ιστότοπός της ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers"), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στο χρήστη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών ή για τα αποτελέσματά τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των Όρων Χρήσης.

Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (πχ. Προγράμματα προστασίας από ιούς κ.α.) πριν από οιαδήποτε «φόρτωση» από την Ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο χρήστης, ενώ η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη ή επιβάρυνση. Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

 

Προϊόντα και παραγγελίες

Η Εταιρεία μέσω του Ιστότοπου προβάλλει, προωθεί και διαθέτει προς πώληση σε καταναλωτές προϊόντα της Εταιρείας, όπως φρέσκα αυγά κ.λπ, (εφεξής τα «Προϊόντα»).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την ελεύθερη κρίση και τη διακριτική της ευχέρεια τα Προϊόντα που θα διαθέτει προς πώληση, δύναται δε κατά καιρούς να αποσύρει ή ανανεώνει αυτά ελεύθερα και χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης, συγκατάθεσής σας ή/και απλής ενημέρωσης. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν προσφορές, εκπτώσεις και οποιεσδήποτε τιμολογιακές πολιτικές ακολουθεί κατά καιρούς.

Όλα τα προϊόντα διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική, όπως για παράδειγμα μεταπώληση.

 

Υποβολή Παραγγελιών

Προκειμένου να μπορέσετε να υποβάλετε την παραγγελία σας θα πρέπει καταρχήν να ελέγξετε αν ο δήμος, η περιοχή ή/και ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα που θέλετε να αγοράσετε, εξυπηρετείται αυτή τη στιγμή από την Εταιρεία μας.

Αν δεν εξυπηρετείται ο δήμος/ ο ταχυδρομικός κώδικας-περιοχή που πληκτρολογήσατε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 22950 22882 η αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο eshop@avgoulakia.gr.

 

Για να υποβάλετε την παραγγελία σας, κάνετε κλικ στο κουμπί eshop που βρίσκεται πάνω δεξιά στον Ιστότοπό μας κι έπειτα επιλέξτε την κατηγορία «Παραγγελία» από το μενού στο πάνω μέρος του Ιστοτόπου ώστε περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας, να βρείτε αυτό που ψάχνετε και έπειτα κάνετε κλικ στα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε.
Ελέγξετε τα Προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο, το οποίο βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος του Ιστότοπου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί αφαίρεσης/διαγραφής για να αφαιρέσετε Προϊόντα από το καλάθι σας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας πρέπει να μας χορηγήσετε υποχρεωτικά ορισμένες σημαντικές για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας προσωπικές σας πληροφορίες, πληροφορίες αναφορικά με την πληρωμή και την αποστολή των Προϊόντων κτλ. Οι πληροφορίες αυτές είναι: όνομα, επώνυμο, email, Τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση (οδό, αριθμό, πόλη, ΤΚ, χώρα). Επίσης θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας στο ασφαλές περιβάλλον πληρωμών της Viva Wallet, τα οποία όμως δεν συλλέγουμε εμείς. Μπορείτε να δείτε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα διαβάζοντας την Πολιτική Απορρήτου μας.(link) 

Δεν απαιτείται να δημιουργήσετε Λογαριασμό στον Ιστότοπό μας προκειμένου να υποβάλλετε την παραγγελία σας και να διενεργήσετε μια αγορά από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα. Ωστόσο η δημιουργία του δικού σας Λογαριασμού σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό των παραγγελιών/ αγορών σας και μια λίστα με τα αγαπημένα σας Προϊόντα του καταστήματός μας. Επίσης η δημιουργία του δικού σας λογαριασμού είναι απαραίτητη στην περίπτωση που θέλετε να γίνετε συνδρομητής των υπηρεσιών μας ώστε να σας αποστέλλουμε τα αγαπημένα σας Αυγουλάκια κάθε εβδομάδα, κάθε δεκαπενθήμερο ή κάθε μήνα, ανάλογα με τη συχνότητα που προτιμάτε, απολαμβάνοντας και τις προνομιακές τιμές των συνδρομητών μας.

Στην περίπτωση που θέλετε να λαμβάνετε τα αγαπημένα σας προϊόντα συστηματικά, θα κληθείτε, αφού έχετε τοποθετήσει τα προϊόντα που επιθυμείτε στο καλάθι αγορών σας, να επιλέξετε τη διάρκεια της συνδρομής σας (ενός, τριών ή έξι μηνών) και τη συχνότητα με την οποία θέλετε να σας αποστέλλουμε τα Αυγουλάκια μας (κάθε εβδομάδα, κάθε 15 ημέρες ή κάθε μήνα), καθώς και την προτιμώμενη ημέρα και ώρα παράδοσής τους. Οι προτιμήσεις σας μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή μέσω του Λογαριασμού σας και η επόμενη παραγγελία σας θα παραδοθεί σύμφωνα με τις νέες σας επιλογές. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να έχετε αλλάξει τις προτιμήσεις σας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την παράδοση της επόμενης παραγγελίας σας.

Η διαδικασία δημιουργίας του Λογαριασμού σας στον Ιστότοπό μας είναι γρήγορη και απλή: αρκεί να δηλώσετε το email σας και να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης (password)-συνθηματικό. Επίσης μπορείτε να συνδεθείτε και από τον προσωπικό σας λογαριασμό στο Facebook. Η εγγραφή σας είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Φέρετε εσείς την ευθύνη για τα στοιχεία που μας χορηγείτε και η Εταιρεία βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα προσωπικά σας στοιχεία που μας χορηγείτε κατά τη δημιουργία του προσωπικού σας Λογαριασμού, τα επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά για το σκοπό της δημιουργίας Λογαριασμού σας στον Ιστότοπό μας για την εξυπηρέτησή σας αναφορικά με την αγορά και παράδοση των Προϊόντων που αγοράζετε από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα (πχ  για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελίας σας, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική μας συναλλαγή και για την αποστολή σε εσάς των αγορασθέντων Προϊόντων) και επιπλέον για την αποστολή σε εσάς των ενημερωτικών μας δελτίων και άλλων διαφημιστικών ή προωθητικών μας ενημερώσεων. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Απορρήτου (link) του Ιστοτόπου μας, τους οποίους Όρους δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω συναλλαγών και η εγγραφή σας δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα για τα νέα σας στοιχεία, ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Με την εγγραφή σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου(λινκ) του Ιστοτόπου μας. Έχετε τη δυνατότητα να άρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή του Λογαριασμού σας με την αποστολή σχετικού email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eshop@avgoulakia.gr.

Η δημιουργία Λογαριασμού είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από τη δυνατότητα δημιουργίας Λογαριασμού αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών).

Μόλις τοποθετήσετε στο Καλάθι Αγορών σας τα τελικά Προϊόντα, το μόνο που απομένει είναι να κλικάρετε στο κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ».

Οι παραγγελίες εκτελούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Δρομολογίων (link) μας και από τις 09:00 έως τις 17:00.

Επίσης θα κληθείτε να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής (αντικαταβολή μετρητών κατά την παράδοση ή πληρωμή μέσω Viva Wallet), καθώς και τη διάρκεια της συνδρομής σας και τη συχνότητα με την οποία θέλετε να σας στέλνουμε τα Αυγουλάκια μας στην περίπτωση που επιλέξετε να γίνετε συνδρομητής μας.  

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω και το πάτημα του κουμπιού «Ολοκλήρωση παραγγελίας», θα δείτε το σύνολο της παραγγελίας σας με τα πλήρη στοιχεία αυτής, περιλαμβανομένων των πληροφοριών πληρωμής και αποστολής. Αν είστε σύμφωνοι, σας απομένει ακόμα ένα βήμα για να υποβάλετε την παραγγελία σας: το «κλικ» στο πεδίο με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης  και την Πολιτική Απορρήτου(link). Μόλις πραγματοποιηθεί και η αποδοχή των όρων και Πολιτικών της Εταιρείας μας, κάνετε «κλικ» στο κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», οπότε και στο σημείο αυτό η παραγγελία σας ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στην εταιρεία μας.

Έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πλήρη και αληθή σας στοιχεία κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Με την ολοκλήρωση δε υποβολής της παραγγελίας σας δηλώνετε ότι είστε νόμιμος/εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστική κάρτας που μας δηλώνετε και ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο επαρκές για να καλύψει την αξία των Προϊόντων που αγοράζετε.

Εφόσον υποβάλλετε την παραγγελία σας, στη συνέχεια συνδέεστε με το ασφαλές περιβάλλον πληρωμών της Viva Wallet, ώστε να προχωρήσετε στην πληρωμή των προϊόντων.

Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η πληρωμή του τιμήματος της παραγγελίας σας, αυτόματα το σύστημα του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος θα σας στείλει ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που μας έχετε δηλώσει κατά το στάδιο της υποβολής της παραγγελίας σας, το οποίο θα σας γνωστοποιεί ότι την παραλάβαμε, θα αναγράφει τα Προϊόντα που έχετε παραγγείλει και όλους τους όρους της παραγγελίας και τον αριθμό της παραγγελίας σας.

Μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο της παραγγελίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Εταιρεία στη συνέχεια εξετάζει αν αυτή (η παραγγελία) μπορεί να εκτελεστεί ως έχει και δεν υφίσταται λόγος απόρριψής της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Εφόσον κριθεί ότι μπορεί να διεκπεραιωθεί στο σύνολό της, δρομολογείται η διαδικασία εκτέλεσης της Παραγγελίας σας, οπότε και σας αποστέλλουμε ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που μας έχετε δηλώσει κατά το στάδιο της υποβολής της παραγγελίας σας, το οποίο θα σας γνωστοποιεί τον αριθμό φορτωτικής/αποστολής. Με αυτό τον αριθμό μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας μέχρι αυτή να φτάσει στο χώρο παράδοσης που εσείς έχετε δηλώσει στην εκάστοτε παραγγελία σας. 

Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, διαπιστώσουμε τυχόν ξαφνική έλλειψη σε κάποιο από τα Προϊόντα που έχετε παραγγείλει ή καθυστέρηση στην παράδοσή του μη αναμενόμενη, ή προσωρινή μη διαθεσιμότητά του αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα- πρόβλημα που να καθιστά την παραγγελία σας εν μέρει αποδεκτή και εκτελεστή εκ μέρους μας, (πχ κάποιο Προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας λόγω πχ κολλήματος στη μεταφορά του, ανωτέρας βίας κτλ., με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε, (β) υφίσταται γεγονός ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας, το οποίο δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας, (γ) υπάρχει έλλειψη επαρκούς αποθέματος (stock), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας προκειμένου να συμφωνήσουμε μαζί σας τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή/και ακύρωση της παραγγελίας σας. Ευελπιστούμε σε μια επαφή μαζί σας, ωστόσο σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί εφικτή μέσα σε διάστημα δύο (2) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, θα σας αποστείλουμε ένα email με το μέρος της παραγγελίας που η Εταιρεία δύναται να εκτελέσει, το δε υπόλοιπο μέρος της παραγγελίας σας που δεν είναι εφικτό να εκτελεστεί από εμάς, θα ακυρώνεται. Επομένως με βάση τα ανωτέρω, το νέο email που σας αποστέλλουμε θα αποτελεί τη γνωστοποίηση παραλαβής της παραγγελίας σας και αυτή θα οφείλει να εκτελέσει η Εταιρεία μας. Σε περίπτωση που έχετε πληρώσει για το τμήμα της παραγγελίας που έχει ακυρωθεί, η Εταιρεία μας θα σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στα ακυρωμένα Προϊόντα το συντομότερο δυνατόν.

 

Η αποστολή εκ μέρους μας της επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρόλο που αναφέρεται σε αυτή ο αριθμός voucher που θα πάρει η παραγγελία σας από τη μεταφορική μας υπηρεσία, δε συνιστά αποδοχή εκ μέρους μας της παραγγελίας σας, αλλά απλή επιβεβαίωση - γνωστοποίηση ότι παραλάβαμε αυτή. Η παραγγελία που υποβάλλετε στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα αποτελεί πρόταση εκ μέρους σας στην Εταιρεία μας να αγοράσετε τα Προϊόντα που αναγράφονται σε αυτή. Προκειμένου να συναφθεί μεταξύ μας σύμβαση πώλησης, θα πρέπει και εμείς αντίστοιχα να αποδεχτούμε την παραγγελία σας, ως έχει. Τέτοια αποδοχή πραγματοποιείται από εμάς όταν σας αποστέλλουμε το μήνυμα (email) που επιβεβαιώνει την αποστολή της παραγγελίας σας, ως έχει. Διευκρινίζεται δε ότι σε περίπτωση που το μήνυμα επιβεβαίωσης αποστολής της παραγγελίας σας δεν περιλαμβάνει ορισμένα από τα Προϊόντα που περιέχονταν στην παραγγελία σας, τα Προϊόντα αυτά δεν αποτελούν μέρος της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης.  Ωστόσο η Σύμβαση εκτελείται μόνο εφόσον πληρωθούν τα Προϊόντα, ήτοι μόλις χρεωθεί η κάρτα σας.

Η Εταιρεία μας δεν τηρεί αρχείο με τις παραγγελίες σας, επομένως οφείλετε να τηρείτε εσείς με δική σας ευθύνη τις γνωστοποιήσεις που σας αποστέλλουμε αναφορικά με τις παραγγελίες σας και τις μεταξύ μας συναλλαγές.

 

Ακύρωση Παραγγελίας

Πέραν των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Πέραν της δυνατότητας που έχετε πριν την υποβολή της παραγγελίας σας, τεχνικά να αφαιρέσετε τις ποσότητες των Προϊόντων από το καλάθι σας που δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε, πατώντας το κουμπί «X» το οποίο ενεργοποιεί την αφαίρεση των αντίστοιχων Προϊόντων, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία που έχετε υποβάλλει σε εμάς, γνωστοποιώντας μας τη σχετική σας επιθυμία τουλάχιστον 24 ώρες πριν την παράδοση της επόμενης παραγγελίας σας με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop@avgoulakia.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 22950 22882, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-17:00.

Επιπλέον σε περίπτωση που η Εταιρεία τροποποιήσει την παραγγελία σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε στο σύνολο την παραγγελία σας ή κατά το τμήμα αυτής που δε δύναται να εκτελεστεί από εμάς.  

Πλέον των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν, η Εταιρεία δύναται να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την παραγγελία σας ή/και τη Σύμβαση πώλησης και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους το Προϊόν που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο και δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί το σύστημα, ή/και όταν δεν είναι δυνατή η προμήθειά του πια από την Εταιρεία μας για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
 • Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους, η αναγραφόμενη στο Προϊόν τιμή, ή η περιγραφή του είναι λάθος.
 • Κατά την απόλυτη κρίση μας θεωρούμε ότι εμπλέκεστε σε αθέμιτες πρακτικές με την υποβολή της παραγγελίας, ή όταν δεν ποιείτε δίκαιη χρήση του συστήματος παραγγελίας του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος
 • Μη εξόφλησης.
 • Μη παραλαβής των Προϊόντων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
 • Η εκτέλεση της παραγγελίας αντιβαίνει σε νόμους, κανόνες και κανονισμούς.
 • Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση που το Προϊόν της παραγγελίας που ακυρώνεται έχει πληρωθεί, η Εταιρεία θα σας επιστρέψει τα χρήματα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. 

 

Ακύρωση συνδρομής

Σε περίπτωση που θελήσετε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας και να σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε τα προϊόντα μας στην καθορισμένη συχνότητα που έχετε επιλέξει, μπορείτε να το κάνετε συνδεόμενοι στον Λογαριασμό σας και πατώντας το κουμπί «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ». Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τη συνδρομή σας με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop@avgoulakia.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 22950 22882, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-17:00. Το email θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από εμάς για τους σκοπούς του παρόντος, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αποστολής του, δυνάμεθα δε να ακυρώσουμε την παραγγελία σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, μόνο εφόσον η παραλαβή του σχετικού μηνύματός σας πραγματοποιηθεί πριν την αποστολή σε εσάς της επιβεβαίωσης αποστολής των προϊόντων σας. Η γνωστοποίηση για την ακύρωση της συνδρομής σας, όποιον και από τους τρεις ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους και να επιλέξετε, πρέπει να περιέλθει σε εμάς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την επόμενη προγραμματισμένη παραγγελία σας. Με την ακύρωση της συνδρομής σας θα σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε την καθιερωμένη σας παραγγελία. Έχετε πάντως τη δυνατότητα να επιλέξετε να γίνετε και πάλι συνδρομητής μας όποτε το θελήσετε, ή και να συνεχίσετε να κάνετε μεμονωμένες παραγγελίες, όποτε χρειάζεστε τα αγαπημένα σας Αυγουλάκια.

 

 

Τιμές

Παρόλο που το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα λαμβάνει κάθε πρόσφορο τεχνικό και πρακτικό μέτρο να διασφαλίζει την ακρίβεια και ορθότητα των τιμών που αναγράφονται στα Προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα λόγω τεχνικού σφάλματος να εμφανιστεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός ή και περισσότερων προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας. Με την παραλαβή της παραγγελίας σας και πριν λάβουμε την πληρωμή, θα ελέγξουμε τις τιμές των παραγγελθέντων Προϊόντων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός Προϊόντος που έχετε παραγγείλει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, όσο το δυνατόν πιο άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή του. Είναι στη δική σας διακριτική ευχέρεια να προχωρήσετε την παραγγελία με τις σωστές τιμές, να την τροποποιήσετε λαμβάνοντας υπόψη τις σωστές τιμές ή να την ακυρώσετε. Εάν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε την παραγγελία ως ακυρωθείσα.

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλα μας τα Προϊόντα είναι σε Ευρώ, συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. και θεωρούνται τελικές. Η εταιρεία μας φροντίζει να παραδίδει τα Αυγουλάκια σας χωρίς να επιβαρύνεστε με έξοδα αποστολής, καθώς τα μεταφορικά είναι δωρεάν, είτε είστε συνδρομητής μας είτε προβαίνετε σε μεμονωμένη παραγγελία.

 

Παράδοση Προϊόντων

Τα Προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που δηλώνετε κατά την παραγγελία, εντός των περιοχών-ζωνών που εξυπηρετούμε.

Η διανομή γίνεται μόνο στην Αττική. 

Ελέγξτε αν καλύπτουμε την περιοχή σας στον παρακάτω πίνακα και ενημερωθείτε για τη μέρα παράδοσης.

Οι ημέρες παράδοσης είναι προκαθορισμένες για κάθε τομέα της Αττικής.

 • ΚΗΦΙΣΙΑ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ
 • ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ
 • Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ/ΠΟΛΙΤΕΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ
 • ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΨΥΧΙΚΟ, ΦΙΛΟΘΕΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αν διαπιστώσετε ότι το πρόγραμμα δρομολογίων μας δεν καλύπτει ακόμα την περιοχή σας, ενημερώστε μας  μέσω email στο eshop@avgoulakia.gr κι εμείς θα φροντίσουμε να τη συμπεριλάβουμε το συντομότερο δυνατό.

Οι νέες περιοχές εξυπηρετούνται μόλις συγκεντρωθεί ένας ικανός αριθμός καταναλωτών ώστε να καλύπτεται το δρομολόγιο.  

Παραδόσεις προϊόντων πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις  09:00 έως τις 17:00. 

Οι παραγγελίες αποστέλλονται εντός 48 ωρών από την μέρα και ώρα υποβολής της παραγγελίας.

Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και παράδοσης.

 

Καθυστέρηση Παράδοσης

Η Επιχείρησή μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των Προϊόντων σας, ωστόσο διατηρούμε την επιφύλαξη ότι η παράδοση του(ων) Προϊόντος(ων) σας δύναται να καθυστερήσει σε περίπτωση, ενδεικτικά αναφερόμενες, που (α) το Προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας λόγω πχ κολλήματος στη μεταφορά του, ανωτέρας βίας κτλ., με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε, (β) υφίσταται γεγονός ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας το οποίο δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας, (γ) υπάρχει έλλειψη επαρκούς αποθέματος (stock). Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς το Προϊόν που έχει καθυστερήσει ή δεν είναι διαθέσιμο, ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό, ή να σας ενημερώσουμε για το χρόνο παράδοσης του προϊόντος που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Σε περίπτωση που δε σας ικανοποιεί η πρότασή μας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία εν μέρει ή στο σύνολό της και να σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει, σε κάθε δε περίπτωση για να σας δώσουμε τις εναλλακτικές λύσεις που διαθέτει η Εταιρεία μας. Σε περίπτωση καθυστέρησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας τηλεφωνικά στο  22950 22882 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop@avgoulakia.gr και μπορείτε να δηλώσετε την ακύρωση της παραγγελίας σας στο σύνολο της ή σε μέρος αυτής.

 

Ευθύνη κατά την παράδοση 

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας παραμένει η μόνη υπεύθυνη για τυχόν βλάβη ή απώλεια των προϊόντων σας μέχρι εσείς (ή τρίτοι που εσείς θα έχετε εξουσιοδοτήσει) να αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των Προϊόντων.

 

Εάν κατά την ορισθείσα ημερομηνία παράδοσης εσείς δε βρίσκεστε στη δηλωθείσα διεύθυνση για να παραλάβετε τα Προϊόντα, η εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να επικοινωνήσει μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει. Φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε κι εσείς μαζί μας για να μας ενημερώσετε για τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να προσπαθήσουμε να βρούμε από κοινού νέα ημέρα και ώρα παράδοσης που να εξυπηρετεί και εσάς και εμάς.

Σε περίπτωση που τελικά η αποστολή δεν επιτευχθεί τότε η παραγγελία σας επιστρέφει αυτομάτως σε εμάς και θεωρούμε ότι υπαναχωρήσατε από τη σύμβαση. 

 

 Έξοδα Αποστολής

Η Εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν μεταφορικά για τις παραγγελίες σας είτε είστε συνδρομητής μας είτε προβαίνετε σε μεμονωμένη παραγγελία.

 

Πληρωμή

Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας είτε με αντικαταβολή μετρητών κατά την παράδοση είτε μέσω της Viva Wallet. Όποιον τρόπο πληρωμής και να επιλέξετε και είτε είστε συνδρομητής είτε προβαίνετε σε μεμονωμένη παραγγελία, η χρέωσή σας θα γίνεται κατά την παράδοση της εκάστοτε παραγγελίας σας.

Αν επιλέξετε την πληρωμή με Viva Wallet θα μεταφερθείτε αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον της Viva Payments, όπου θα κληθείτε να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της πληρωμής.

Η εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία του λογαριασμού/κάρτας σας στη Viva Wallet, καθώς η ολοκλήρωση της παραγγελίας και η πληρωμή των Προϊόντων που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πραγματοποιείται στο ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον της Viva Payments.

 

Επιστροφή προϊόντων

Δεδομένης της ευαίσθητης φύσης των προϊόντων μας, δεν δεχόμαστε επιστροφή των προϊόντων που παραγγείλατε, με την εξαίρεση της διαδικασίας ακύρωσης της παραγγελίας σας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την παράδοσή της σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επομένως δεν προβαίνουμε σε αντικατάστασή τους, ούτε σε επιστροφή χρημάτων, παρά μόνο σε περίπτωση λάθος εκτέλεσης της παραγγελίας από μέρους μας ή σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

 

Λάθος Εκτέλεση Παραγγελίας – Ελαττωματικά προϊόντα

Είτε είστε συνδρομητής μας είτε έχετε κάνει μεμονωμένη παραγγελία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σε περίπτωση αποστολής λάθος ή ελαττωματικού προϊόντος, έχετε το δικαίωμα, όπως εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα της Εταιρείας μας  ή μέσω e-mail και να μας αναφέρετε το ελάττωμα στο προϊόν ή το λάθος μας στην εκτέλεση της παραγγελίας σας και να μας ενημερώνετε για την επιθυμία σας να αντικατασταθεί το προϊόν με το σωστό/ μη ελαττωματικό προϊόν ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας, ή σε κάθε περίπτωση να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση που θα σας ικανοποιήσει.

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει να καλύψει το συνολικό κόστος επιστροφής και αποστολής εκ νέου του σωστού/ μη ελαττωματικού προϊόντος, εφόσον η επιστροφή του λάθος/ ελαττωματικού προϊόντος και η αποστολή του νέου πραγματοποιηθούν μέσω της μεταφορικής υπηρεσίας της Εταιρείας μας. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο και αιτία επιθυμείτε άλλον τρόπο επιστροφής/ αποστολής, θα αναλάβετε το επιπλέον κόστος που προκύπτει από το δικό σας μέσο μεταφοράς σε σχέση με τη δωρεάν επιστροφή μέσω της μεταφορικής μας υπηρεσίας. 

Ρητά αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η αντικατάσταση προϊόντος, τελεί υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας του σωστού/ μη ελαττωματικού στα καταστήματά μας κατά το χρόνο που μας ενημερώνετε σχετικά. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων αποστολής που οφείλονται σε τυχόν δική σας επιλογή να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους επιστροφής/παράδοσης από τη δωρεάν επιστροφή/παράδοση που εμείς προσφέρουμε μέσω της μεταφορικής μας υπηρεσίας), με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται κατωτέρω. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δέκα (10) το πολύ εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που η Εταιρεία θα παραλάβει τα προϊόντα που επιστρέψατε σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος.

Ρητά συμφωνείτε ότι η αντικατάσταση των προϊόντων των οποίων η παραγγελία εκτελέστηκε λάθος, πραγματοποιείται εφόσον το προϊόν προς αντικατάσταση επιστρέφεται στην Εταιρεία μας στην ίδια καλή κατάσταση που αρχικά το παραλάβατε, δεν λείπουν αυγά από τη συσκευασία και δεν υπάρχουν σπασμένα ή ραγισμένα αυγά. Η Εταιρεία μας δεν αντικαθιστά προϊόντα τα οποία δεν συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα (απόδειξη κ.λπ.) τα οποία λάβατε από εμάς. Στην περίπτωση επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, όπως επιφυλαχθεί την αντικατάσταση του ή επιστροφή των χρημάτων σας, σε περίπτωση που δεν έχει επαρκή στοιχεία που να την καθιστούν υπαίτια για το ελάττωμα στο προϊόν.

Αν έχετε επιλέξει να πληρώσετε μέσω Viva Wallet, η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με πίστωση του λογαριασμού σας στην Viva Wallet που χρησιμοποιήσατε για την πληρωμή των προϊόντων μας. Αν έχετε επιλέξει να πληρώσετε με αντικαταβολή σε μετρητά θα σας ζητήσουμε να μας στείλετε με email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση eshop@avgoulakia.gr το ΙΒΑΝ ενός τραπεζικού σας λογαριασμού όπου θα σας καταβάλλουμε το ακριβές αντίτιμο των χρημάτων που είχατε πληρώσει. Σε κάθε περίπτωση δε θα χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

Αξιώσεις για αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση πάσης φύσεως και νομικής βάσης αποκλείονται, όπως και πάσης φύσεως αξιώσεις για βλάβες της υγείας, ζωής και σωματικής ακεραιότητας.

 

Διαγραφή και αποκλεισμός Λογαριασμού

Η Εταιρεία δικαιούται να αποκλείσει ή να διαγράψει προσωρινά ή μόνιμα κάποιον χρήστη από τον  Λογαριασμό του οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή χρήστη (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά της Εταιρείας. Εξυπακούεται ότι ο χρήστης αυτός απαγορεύεται να δημιουργήσει ξανά Λογαριασμό στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν η Εταιρεία συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό ο χρήστης συναινεί ώστε η Εταιρεία να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από τον χρήστη, οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από τον χρήστη ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του χρήστη.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και την λειτουργία του οριστικά ή προσωρινά χωρίς να υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών. Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειάς της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες ανεξαρτήτως λόγου. 

 

Πολιτική Αντιμετώπισης Παράπονων - Υποστήριξη Πελάτη μετά την Πώληση

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας στο τηλέφωνο  22950 22882, η αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο eshop@avgoulakia.gr αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σας και τον κωδικό παραγγελίας.

 

Πολιτική απορρήτου

 

Η «ΑΓΝΟΝ ΑΥΓΟΝ», στην οποία ανήκει ο Ιστότοπος www.avgoulakia.gr, αποδίδει μεγάλη σημασία στη σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική μας απορρήτου. Με τη χρήση του Ιστοτόπου μας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα, της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης των υπηρεσιών μας.

 

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

 

Η «ΑΓΝΟΝ ΑΥΓΟΝ» είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς.

 

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας

 

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων, στοιχεία τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

3. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε

 

Επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη νομοθεσία και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν πλοηγείστε στον Ιστότοπό μας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας (μέσω e-mail, τηλεφώνου ή της ειδικής φόρμας επικοινωνίας στον Ιστότοπό μας), όταν υποβάλλετε παραγγελίες και προβαίνετε σε αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όταν δημιουργείτε λογαριασμό στον ιστότοπό μας ή/και όταν εγγράφεστε στο newsletter μας και όταν συμμετέχετε σε τυχόν προωθητικές ενέργειες της εταιρείας (π.χ. διαγωνισμούς). Πιο συγκεκριμένα συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα:

 

- Δεδομένα που αφορούν στην έγκριση των αγορών και των παραγγελιών σας ή στην επεξεργασία αιτημάτων συνεργασίας, τα οποία περιλαμβάνουν όνομα, επώνυμο και στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση που περιλαμβάνει τον αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΦΜ.

 

- Δεδομένα σύνδεσης λογαριασμού όπως, ψευδώνυμο χρήστη και συνθηματικό, ιστορικό παραγγελιών, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη υπηρεσία στον ιστότοπό μας.

 

-Δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές και τις αγορές σας, όπως το είδος προϊόντων αγοράς, αξία συναλλαγών, τόπος παράδοσης, χρόνος αγοράς, ιστορικό αγορών, παράπονα, τρόπος πληρωμής, στοιχεία που απαιτούνται σε περιπτώσεις επιστροφών ή επαναπίστωσης λογαριασμού, όπως τραπεζικός λογαριασμός, όνομα δικαιούχου, IBAN, τραπεζικό ίδρυμα,  κ.α., τα οποία συλλέγουμε σχετικά με την αγορά σας ή/και από τον λογαριασμό σας στον ιστότοπο.

 

- Δεδομένα καταναλωτικής συμπεριφοράς, όπως καταναλωτικές προτιμήσεις κατά την περιήγησή σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα (π.χ. τα προϊόντα που βλέπετε, το καλάθι αγορών σας, την εξαργύρωση δώρων, τη συχνότητα αγοράς, τον  τρόπο, χρόνο αγοράς, το είδος αγοράς κτλ.), με βάση τα προϊόντα αγορών, σχόλια ή τυχόν απαντήσεις σας σε έρευνες που πραγματοποιούμε.

 

-Δεδομένα εικόνων, φωτογραφιών και βίντεο που μπορεί να έχουν αποσταλεί από εσάς τα οποία έχουν συσχετιστεί με τον λογαριασμό σας όπως φωτογραφίες προφίλ, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη υπηρεσία στον ιστότοπο.

 

- Διευθύνσεις Internet Protocol (IP), πληροφορίες για το πρόγραμμα διαδικτυακής σας περιήγησης (browser info), ετικέτες (tags), web beacons και cookies.

 

4. Τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας

 

Συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα με την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας, όπως:

 

- Όταν καλείτε αριθμούς μας, όταν μας στέλνετε email ή συμπληρώνετε αίτηση ή τη φόρμα επικοινωνίας μας ή προβαίνετε σε παραγγελία ή αγορά από τον ιστότοπο.

 

- Όταν μας στέλνετε την ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών καθώς και λεπτομέρειες κατ’ οίκον παράδοσης της παραγγελίας σας.

 

- Όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε ηλεκτρονικούς καταλόγους, ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή να ανανεώνετε τις προτιμήσεις σας ή όταν δημιουργείτε Λογαριασμό στον ιστότοπό μας ή κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς και ερωτηματολόγια.

 

- Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μέσω του οποίου συλλέγουμε, με ρητή συγκατάθεσή σας, μέσω cookies, πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος περιήγησής σας (browser) κ.λπ.

 

 

5. Σκοποί και νόμιμη βάση επεξεργασίας

 

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας (κατά το άρθρο 6 ΓΚΠΔ), κατά περίπτωση, με τη ρητή συγκατάθεσή σας που μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α’ ΓΚΠΔ), για την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικής σχέσης μαζί μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β’ ΓΚΠΔ), για την εξυπηρέτηση έννομου συμφέροντος μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ’ ΓΚΠΔ) και για τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ’ ΓΚΠΔ) και πιο συγκεκριμένα:

 

- Για να απαντήσουμε σε αιτήματα και ερωτήματά σας σχετικά με προϊόντα/υπηρεσίες μας.

- Για την επαλήθευση των στοιχείων σας, την εκτέλεση της παραγγελίας σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

- Για τη διαχείριση των κλήσεων και των e-mail σας για την αναζήτηση πληροφοριών με στόχο την ολοκλήρωση των αιτημάτων, αγορών και παραγγελιών σας.

- Για την ανάλυση επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μας και τη βελτίωση της εμπειρίας σας, καθώς και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες.

- Για τη λειτουργία, βελτίωση και διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των προϊόντων και των υπηρεσιών καθώς και για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων, δικαιωμάτων της εταιρείας ή τρίτων.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις σας, καλώντας τον αριθμό 22950 22882 ή στέλνοντας e-mail στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@avgoulakia.gr ή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος του κάθε email που λαμβάνετε από εμάς (unsubscribe).

 

6. Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διατήρηση των δεδομένων σας

 

Θα σας ζητήσουμε πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά δεδομένα για να συνδεθείτε με ηλεκτρονικές πλατφόρμες και υπηρεσίες μας ή για να αγοράσετε προϊόντα/υπηρεσίες ή για να δημιουργήσετε Λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή για να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες.

 

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για τον ελάχιστο απαραίτητο χρόνο που επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια διαγράφονται. Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, εκτός αν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.

 

7. Cookies

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία μια ιστοσελίδα που επισκέπτεστε, όπως η δική μας, μπορεί να εγκαταστήσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή ή την κινητή τερματική συσκευή σας (tablet, smartphone, laptop). Χάρη στα cookies, η ιστοσελίδα απομνημονεύει τις ενέργειές σας κατά την πλοήγηση. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία E-Privacy 2009/136/ΣΕ, η ιστοσελίδα μας αποδέχεται την χρήση των cookies. Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 

- Αναγκαία cookies: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας, όπως την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και περιορίζεται η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης.

 

- Cookies λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα με βάση τις ανάγκες σας βοηθώντας σας έτσι να βρίσκετε πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάτε.

 

- Cookies επιδόσεων: Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας.

 

- Cookies ανάλυσης: Είναι υποσύνολο των cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

 

8. Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας σε τρίτους

 

Κατά κανόνα δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο όταν λειτουργούμε ως ενδιάμεσοι και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες ή για λόγους στατιστικών και καταγραφής πωλήσεων. Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι εταιρείες ταχυμεταφορών (courier), τραπεζικά-οικονομικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, όπως  η Viva Wallet για επεξεργασία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών και πληρωμών, πάροχοι υπηρεσιών, όπως web hosting, cloud providers, ή σε άλλους τρίτους φορείς, όπως σε επίσημους κρατικούς και εποπτικούς φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ΑΠΔΠΧ κ.α.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των πελατών μας έκνομες ενέργειες (π.χ. τηλεπικοινωνιακή απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας).

 

9. Ασφάλεια δεδομένων

 

Δεσμευόμαστε όσον αφορά στην εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων που συλλέγουμε σχετικά με τους χρήστες του ιστοτόπου. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα ή παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε ως εκ τούτου υλοποιήσει διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγουμε από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας.

 Φροντίζουμε ώστε κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία μας  και έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εκτελών την επεξεργασία), να τα επεξεργάζεται μόνο εντός των ορίων σχετικής εντολής που του έχει δοθεί από εμάς και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουμε θέσει.

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γνωστοποιούμε αμέσως και, εφόσον είναι εφικτό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτούμε γνώση του γεγονότος, την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκτός εάν η παραβίαση δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων.

 

10. Ασφάλεια συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Viva Wallet» της Viva Payments  και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στο ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση κατάλληλου κλειδιού.

 

11. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξάρτητων φορέων, όπως ενδεικτικά, εταιριών τηλεπικοινωνιών, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρόχων υπηρεσιών πληρωμών κ.λπ., οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς και τις οποίες δεν ελέγχουμε. Συνεπώς, δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.

 

12. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιούμε plugins από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο προσωπικό. Επίσης, μπορείτε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook. Σε κάθε σελίδα μας που περιέχει μια τέτοια προσθήκη, το πρόγραμμα περιήγησης θα συνδεθεί με το Facebook και περιεχόμενο θα φορτωθεί από αυτές τις σελίδες. Η επίσκεψή σας στις σελίδες μας μπορεί να παρακολουθείται από τα παραπάνω μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείτε ενεργά τα μέσα αυτά. Όταν η πρόσβασή σας  στον ιστότοπό μας γίνεται από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτός αποθηκεύει αυτόματα το email σας (όπως το έχετε αναγράψει στη σύνδεσή σας στο Facebook). Ακολούθως, μπορείτε να πλοηγηθείτε στον ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο που μπορούν οι χρήστες του.

Η Εταιρεία διαθέτει επίσης δικές της σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram). Οποιοδήποτε περιεχόμενο αποστέλλεται στον ιστότοπό μας μέσω των κοινωνικών δικτύων ή στις σελίδες κοινωνικών δικτύων της Εταιρείας μας, μπορεί να προβάλλεται δημόσια, γι’ αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί, όταν παρέχετε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. Στις ιστοσελίδες τους, τα κατά περίπτωση μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τη φύση, τον σκοπό και την επεξεργασία των δεδομένων σας.

 

 

 

13. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παιδιών

Η Εταιρεία δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

14. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, καθώς και για τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών τους και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους.

Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.

Έχετε δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων μας προς διατήρησή τους για ελάχιστο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια τους, είτε η επεξεργασία τους είναι παράνομη, είτε δεν συντρέχει πλέον ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών μας για διακράτηση των δεδομένων και εκπλήρωση καθήκοντός μας προς το δημόσιο συμφέρον.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σας.

 

Εάν ασκήσετε οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανταπόκριση στο αίτημα εντός ενός μηνός ή έως και 2 επιπλέον μηνών, εάν απαιτείται λόγω της περιπλοκότητας του αιτήματος ή του συνολικού αριθμού των ληφθέντων αιτημάτων. Θα σας ειδοποιήσουμε εγγράφως αναφορικά με την ικανοποίηση του αιτήματος ή άλλως, για τους λόγους που μας εμποδίζουν να ικανοποιήσουμε το εν λόγω αίτημα. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ορίζει ο νόμος, π.χ. ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε ένα αίτημα εάν δεν λάβουμε τα στοιχεία ταυτοποίησης που είναι απαραίτητα για την προστασία των δεδομένων σας και να επιβεβαιώσουμε ότι εσείς κάνετε το αίτημα, ή διαγράψουμε πληροφορίες που ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε, προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια υποχρέωση ή να επιδιώξουμε τα έννομα συμφέροντά μας.

 

Τα αιτήματα σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@avgoulakia.gr

Αν δεν ανταποκριθούμε στο αίτημά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας  (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1-3, 11523 Αθήνα, τηλ: 2106475600, email: complaints@dpa.gr).

 

15. Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@avgoulakia.gr

Λοιποί οροί/Εφαρμοστέο δίκαιο

Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη της Ιστοσελίδας και υπηρεσιών της.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι αποτελούν  τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους της Εταιρείας προς τους χρήστες και καταργούν τυχόν προϊσχύσαντες όρους, προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη.

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Εταιρείας στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα  δικαίωμά της.

Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί και αποδεικνύεται εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Τυχόν διαφορές υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Επικοινωνία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δημιουργήθηκαν από την Εταιρεία. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eshop@avgoulakia.gr.